Natjecatelji imaju 3 sata za izradu prezentacija i pripremu. 

Prezentacije ne smiju biti kraće od 15 min i duže od 20 min.

Nakon izrade prezentacija natjecatelji iste prezentiraju pred ocjenjivačima.