Svaki član stručnog žirija može dodijeliti maksimalno 40 bodova pojedinom timu.

Ukupan broj bodova koje je tim ostvario je aritmetička sredina broja bodova dodijeljenih od svakog člana stručnog žirija. 

Svaki član stručnog žirija bodove dodjeljuje po sljedećim kriterijima:

 1. FUNKCIONALNOST RJEŠENJA (10 bodova)
  ocjenjuje se razina mogućnosti i funkcija koje rješenje nudi i usklađenost tih mogućnosti s problemom kojeg predloženi sustav rješava, imajući u vidu potrebe potencijalnog korisnik
  ○ koliko rješenje ima mogućnost primjene u stvarnim situacijama i koliko je to zapravo korisno
 2. INOVATIVNOST RJEŠENJA (10 bodova) 

          ○ ocjenjuje se koliko je sama ideja rješenja kreativna i originalna 

 1. UPOTREBA TEHNOLOGIJA (10 bodova) 

          ○ koliko je odabrana tehnologija odgovarajuća za implementaciju predloženog rješenja, s obzirom na trenutno stanje tehnike 

          ○ kako odabir tehnologije utječe na troškove (cijena ugrađenih komponenti, proizvodni troškovi) 

 1. DOKUMENTACIJA (10 bodova)
 • prezentacija tehničkog rješenja
            ○ opis ideje projekta i područja primjene, opis načina rada predloženog sklopovlja, očekivane tehničke karakteristike predloženog rješenja
 • električna shema 

○ korektnost električne sheme, sukladnost praksi inženjerskog dokumentiranja

 • opis troškovnika