Natjecatelji moraju zadovoljiti sljedeće uvjete kako bi imali pravo sudjelovanja:

 • Natjecatelji moraju imati status studenta hrvatskih sveučilišta ili ostalih visokoškolskih ustanova (veleučilišta i visoke škole) u trenutnoj akademskoj godini 2019/2010. te moraju biti mlađi od 30 godina.
 • U slučaju da je netko od natjecatelja u radnom, mentorskom ili obiteljskom odnosu s nekim od članova Stručnog žirija dužan je to javiti na development@estudent.hr te će ocjene tog člana Stručnog žirija izuzimati tijekom natjecanja.
 • Natjecatelji ne smiju sudjelovati u organizaciji natjecanja.
 • Na natjecanju je moguće sudjelovati u timu koji se sastoji od najmanje dva, a najviše četiri prijavljenih natjecatelja.
 • Individualne prijave nisu moguće

 

Svi natjecatelji dužni su:

 

 • ispuniti životopis,
 • predati potvrde o statusu studenta 2019/2020,
 • predati plan rješenja

 

*Prijave završavaju 29.1.2020., no rok za predaju plana rješenja je u periodu od 29.1. do 14.2., na našim službenim stranicama i na webu bit će objavljeno što plan rješenja mora sadržavati

 • Svi natjecatelji prilikom prijave potvrđuju suglasnost s Uvjetima i kriterijima Natjecanja. U slučaju kršenja Uvjeta i kriterija, natjecatelji mogu biti diskvalificirani i/ili pravno odgovarati.

 

Obveze tima i ograničenja rješenja 

 • Obveza studentskih timova je napraviti i prezentirati tehničko rješenje i poslovni plan pred Stručnim žirijem.
 • Ako natjecateljski tim ne preda prototip prije zadanog roka za predaju prototipa smatra se da je tim odustao od natjecanja i isključuje ga se iz daljnjeg natjecanja.
 • Ako natjecateljski tim ne preda završno rješenje sa svim propisanim elementima prije zadanog roka za predaju završnog rješenja smatra se da je tim odustao od natjecanja i isključuje ga se iz daljnjeg natjecanja.
 • Na završnici natjecanja mogu prezentirati samo pozvani timovi. Prezentirati mora barem 1 član tima, no bilo bi poželjno da svi članova  prezentiraju.
 • Rješenje mora biti moguće pokrenuti na nekoj od ponuđenih platformi: Web, Android, iOS, Windows Phone

Stvaranje rješenja za više navedenih platformi je dopušteno, ali rasprostranjenost na više platformi nije jedan od kriterija vrednovanja rješenja.

VAŽNO:

 

 • Gotova rješenja ili prototipovi ne smiju biti objavljeni prije početka natjecanja i tijekom natjecanja, ukoliko se objave tim je DISKVALIFICIRAN.
 • Ako aplikacija bude objavljena online pa maknuta, također će uslijediti diskvalifikacija

 

*Prilikom promocije rješenja za vrijeme trajanja natjecanja na svim promotivnim materijalima mora biti istaknuto Natjecanje.