V.DODATNE AKTIVNOSTI

 

1.PREDAVANJA I RADIONICE

 

Članak 34.

Natjecateljima će biti omogućeno sudjelovanje na predavanjima i radionicama.

 

Članak 35.

  1. Radionice će obuhvatiti predavanja o specifičnim temama vezanim uz problematiku natjecanja, a koje se pokažu korisnim i zanimljivim studentima.
  2. Radionice se održavaju s ciljem da natjecatelji razviju što kvalitetnije i potpunije rješenje.
  3. Radionice će voditi djelatnici Premium i Regular partnera natjecanja.
  4. Radionice će se održati u 2 ciklusa.
   1. Prvi ciklus radionica:  tijekom ožujka i travnja.
   2. Drugi ciklus radionica: tijekom svibnja.

 

Članak 36.

Snimke svih predavanja i radionica, zajedno s korisnim linkovima na web stranici natjecanja, čine online edukativne sadržaje natjecanja.

 

2.KONZULTACIJE

 

Članak 37.

Natjecateljima će biti omogućeno sudjelovanje na konzultacijama.

 

Članak 38.

 1. Konzultacije se održavaju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, u zadanom terminu, o kojem će natjecatelji biti pravovremeno obaviješteni.
 2. Natjecatelji će moći postaviti konkretna pitanja djelatnicima Premium i Regular partnera koja će im pomoći u kreiranju njihovog rješenja. Osim toga, moći će dobiti mišljenje o do tada razvijenom rješenju te savjete za daljnji razvoj i poboljšanje rješenja.
 3. Organizatori imaju ulogu koordinatora za termin konzultacija između Partnera i natjecateljskih timova.
 4. Za konzultacije se potrebno unaprijed najaviti Organizatorima te će svakom timu biti dodijeljen zaseban termin konzultacija.
 5. Na konzultacijama nisu obvezni sudjelovati svi članovi tima.
 6. Za natjecatelje koji žive i studiraju izvan Zagreba bit će organizirane konzultacije putem Skype servisa.

 

VI.ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 39.

  1. Izmjene i dopune ovog Pravilnika donosi isto tijelo i na isti način kao i sam Pravilnik.
  2. U slučaju da je bilo koja odredba ovog Pravilnika nejasna ili postoji nesuglasnost između odredbi, tijelo iz stavka 1. ovog članka ovlašteno je tumačiti odredbe ovog Pravilnika i o njihovoj primjeni donosi konačnu odluku.

 

Članak 40.

Organizator i Partneri nisu odgovorni za dostupnost servisa Facebook i/ili komponenata koje taj servis osigurava za normalno odvijanje natjecanja, kao ni za dostupnost Internet poslužitelja.

 

Članak 41.

  1. Plasman i rang lista kao i bodovna lista natjecatelja smatraju se tajnom do službenog završetka natjecanja.
  2. Isti će, bez podataka pojedinih ocjenjivača, biti dostupni na zahtjev natjecateljima po završetku natjecanja.
  3. Na plasman, rang listu i bodovnu listu natjecatelja nije dopuštena žalba.

 

Članak 42.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na internetskoj stranici natjecanja LUMEN Data Science.