Studentska udruga eSTUDENT, Trg J. F. Kennedyja 6, p.p. 137, 10 000 Zagreb 

 

raspisuje 

 

N A T J E Č A J 

 

za prijavu nagradnih zadataka za sudjelovanje na natjecanju “LUMEN Data science” u akademskoj godini 2019./2020. 

 I. PREDMET NATJEČAJA 

Javno prikupljanje prijedloga nagradnih zadataka za sudjelovanje na natjecanju “LUMEN Data science” u akademskoj godini 2019./2020. 

 II. TKO SE MOŽE PRIJAVITI 

Prijaviti se mogu sve registrirane pravne osobe sa sjedištem ili podružnicom u Republici Hrvatskoj. (U daljnjem tekstu: Naručitelj)

 

III. UVJETI ZA PRIJAVU 

 1. Nagradni zadatak može se temeljiti na situaciji s kojom se poduzeće već susrelo, postojećem problemu, situaciji koju očekuje i/ili cilju koji želi ostvariti.
 2. Nagradni zadatak mora potaknuti studente na istraživanje, analitičko razmišljanje i kreativnost u pronalaženju rješenja te im omogućiti da u skladu s njihovim znanjima i uz dostupne podatke uspiju doći do rješenja, odluke ili ishoda situacije danog nagradnog zadatka.
 3. Nagradni zadatak treba svojom temom biti prikladan studentskoj populaciji kako bi svi natjecatelji iz regije imali ravnopravnu mogućnost u rješavanju istog.

IV. SADRŽAJ PRIJAVE  

 1. Opis nagradnih zadataka (slučaj se opisuje popunjavanjem brief forme). Moguće je prijaviti do 3 (slovima: tri) nagradna zadatka. 
 2. Podaci o Naručitelju i kontakt odgovorne osobe:

a) Naziv i adresa Naručitelja 

b) Ime i prezime te funkcija odgovorne osobe       

c) Elektronička adresa (e-­mail) 

d) Broj mobilnog telefona 

V. NAČIN I ROK PODNOŠENJA PRIJAVA  

 1. Prijavu treba poslati elektroničkom poštom na e-mail data_science@estudent.hr uz naslov­ “Prijava na natječaj LUMEN Data science 2020”. 
 2. Razdoblje za podnošenje prijava unutar ovog Natječaja je od 25. studenog do 8. prosinca 2019. godine. Prijave nakon tog datuma smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.  
 3. Nagradni zadatak se predaje na engleskom jeziku.

VI. ODABIR NAGRADNIH ZADATAKA

1. Svaka prijava bit će razmotrena od strane stručnog povjerenstva koje će se sastojati od: 

  • članova organizacijskog tima natjecanja “LUMEN Data science” 
  • članova Predsjedništva studentske Udruge eSTUDENT 
  • profesora i asistenata Sveučilišta u Republici Hrvatskoj koji predstavljaju stručnu podršku natjecanju “LUMEN Data science”

  2. Kriteriji prema kojima će stručno povjerenstvo temeljiti svoj odabir:

   • ispunjenje uvjeta iz članka III. ovog Natječaja 
   • kvaliteta nagradnih zadataka
   • atraktivnost teme studentskoj populaciji 
   • prednost pri odabiru imaju Naručitelji čiji nagradni zadaci doprinose raznolikosti Natjecanja  

   3. Prednost prilikom odabira nagradnih zadataka imaju Strateški i Projektni partneri Udruge s kojima su Ugovori o partnerstvu sklopljeni prije završetka Natječaja. Svi Ugovori o partnerstvu sklopljeni nakon završetka Natječaja ne podliježu navedenoj prednosti.

    

   VII. PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI 

   Stručno povjerenstvo neće razmatrati prijavu:  

   1. koja je dostavljena osobno ili poslana elektroničkom poštom nakon roka za podnošenje prijava 
   2. koja nije potpuna ili sadrži odstupanja ili dijelove koji nisu u skladu s Natječajem i dokumentacijom za prijavu 
   3. koja nije napisana na propisanoj brief formi za Natječaj ili je podnesena na drugi način suprotno uvjetima ovog Natječaja. 

    

   VIII. OBVEZE NARUČITELJA 

   1. Naručitelj je dužan u roku od 8 (slovima: osam) dana od saznanja o sudjelovanju na natjecanju LUMEN Data science s Udrugom potpisati Ugovor. 
   2. U slučaju odabira, Naručitelj je za sudjelovanje na natjecanju “LUMEN Data science” obvezan uplatiti naknadu za sudjelovanje u iznosu od 12.000,00 (slovima: dvanaest tisuća) kuna na žiro račun Udruge eSTUDENT (IBAN: HR4823600001101708143), najkasnije u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana potpisivanja Ugovora. 

   IX. ROK I NAČIN OBJAVE PRIHVAĆENIH NAGRADNIH ZADATAKA 

   1. Odluka o prihvaćenim nagradnim zadacima te konačan popis odabranih Naručitelja bit će javno objavljeni na Svečanom otvorenju natjecanja “LUMEN Data science” te na internetskoj stranici Udruge eSTUDENT. 
   2. Svim Naručiteljima koji se prijave na ovaj Natječaj, eSTUDENT će elektronskim putem dostaviti službeno priopćenje o rezultatima njihove prijave najkasnije u roku od 15 (slovima: petnaest) dana računajući od dana završetka Natječaja. 
   3. S Naručiteljima čiji je nagradni zadatak prihvaćen, eSTUDENT će sklopiti Ugovor o sudjelovanju na natjecanju “LUMEN Data science”. 
   4. Svi Naručitelji čiji su nagradni zadaci prihvaćeni nisu ovlašteni javno obznaniti sadržaj nagradnog zadatka sve do javne objave službenih rezultata na Svečanom otvorenju “LUMEN Data science” natjecanja te su dužna na to obvezati svoje djelatnike.  
   5. Nagradni zadaci kao i ostali podaci prijavljenih, a neodabranih Naručitelja, smatrat će se strogo povjerljivima. 

    X. PRAVO PRIGOVORA 

   1. Prigovor na rezultate Natječaja Naručitelji mogu dostaviti pisanim putem u roku od 8 (slovima: osam) dana od datuma službenog priopćenja rezultata Natječaja. 
   2. Prigovori se dostavljaju elektronskim putem na e­-mail adresu data_science@estudent.hr  

    

   XI. DODATNE INFORMACIJE

   Za sva dodatna pojašnjenja u vezi ovoga Natječaja, poduzeća se mogu javiti na e-mail adresu data_science@estudent.hr