2.SUDJELOVANJE NA NATJECANJU

 

Članak 2.

Osobe koje su uključene u natjecanje su članovi organizacijskog tima (Organizatori), natjecatelji, predavači i članovi stručnog žirija.

 

3.CILJEVI NATJECANJA

 

Članak 3.

 

Ciljevi natjecanja LUMEN Data science su sljedeći:

 1. promicanje edukacije i stjecanja praktičnih znanja iz područja rudarenja strukturiranih i nestrukturiranih podataka, strojnog učenja i prediktivnog modeliranja,
 2. poticanje studenata na samostalno razvijanje kreativnih rješenja,
 3. edukacija studenata kroz predavanja, radionice i mentorstvo,
 4. povezivanje studenata s partnerima projekta,
 5. omogućavanje studentima da svoje ideje i projekte predstave javnosti.

 

II.NATJECATELJI

 

1.OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 4.

 1. Natječaj je otvoren za sve studente preddiplomskih i diplomskih studija sveučilišta i ostalih visokih učilišta (veleučilišta i visokih škola) u Republici Hrvatskoj.
 2. Natječaj je otvoren i za studente koji studiraju izvan Republike Hrvatske.
 3. Natjecatelji ne smiju biti u radnom odnosu sa Zlatnim partnerima projekta.
 4. Natjecatelji ne smiju biti članovi organizacijskog tima niti članovi Predsjedništva eSTUDENT Udruge.
 5. Natjecatelji koji su u krvnom srodstvu ili bliskom osobnom odnosu s nekim od članova stručnog žirija mogu sudjelovati na natjecanju. U tom slučaju pri ocjenjivanju bodovi tog člana žirija se neće ubrajati u krajnju ocjenu te će se te ocjene nadomjestiti prosječnom ocjenom ostalih članova žirija.

 

Članak 5.

 1. Natjecateljska ekipa može se sastojati od najmanje dva (2), a najviše četiri (4) člana, odnosno natjecatelja.
 2. Natjecatelj se može prijaviti kao član samo jedne natjecateljske ekipe.
 3. Nakon završetka prijava više nije dozvoljeno mijenjati strukturu timova, odnosno primati nove članove ili mijenjati članove.
 4. Natjecatelj se može prijaviti i samostalno, pri čemu će Organizator nastojati kandidatu pronaći tim. Ako Organizator kandidatu ne uspije pronaći tim, isti neće moći nastaviti natjecanje.

 

Članak 6.

 1. Za sudjelovanje na Natjecanju potrebno je prijaviti ekipu putem prijavnice koja će biti dostupna na web stranici Organizatora (Link). Prijave će biti otvorene 4. ožujka, a zatvaraju se 17. ožujka 2019.
 2. Organizator zadržava pravo produžetka perioda za prijave Natjecatelja.

 

Članak 7.

Prilikom ispunjavanja prijavnice, ekipe moraju odrediti člana koji će biti odgovorna osoba za svu službenu komunikaciju između ekipe i Organizatora (predstavnik ekipe). To je prvi upisani član na službenoj prijavnici.

 

Članak 8.

 1. Nakon isteka roka za prijavu, ekipe koje sudjeluju bit će označene nazivom tima koji će služiti kao jedinstveni identifikator.
 2. Naziv tima Natjecatelji odabiru samostalno.

 

Članak 9.

Sudjelovanjem u natječaju natjecatelji pristaju na objavu osobnih podataka u svrhu provedbe natjecanja, javne objave dobitnika, dodjele i realizacije nagrade te objave reportaža i/ili sličnih materijala vezanih uz promidžbu natjecanja.

 

Članak 10.

Za sudjelovanje na natjecanju ne plaća se kotizacija.

 

Članak 11.

Prijavna dokumentacija sastoji se od:

 1. online prijave
 2. životopisa svih članova ekipe (u CV bazi eSTUDENTa)
 3. potvrde o studentskom statusu putem preslika (“screenshot”) odgovarajuće rubrike na Studomatu.

III. NATJECANJE

 

1.OPĆE ODREDBE

 

Članak 12.

Faze natjecanja, za koje će rokovi će biti objavljeni pravovremeno na internetskoj stranici LUMEN Data Science i na Facebook stranici, su:

 

  1. Faza:
   1. Prijave
   2. Otvorenje
   3. Radionice, predavanja i konzultacije
  2. Faza:
   1. Predaja rješenja
   2. Objava finalista
  3. Faza:
   1. Završnica Natjecanja koja se sastoji od prezentacije konačnih rješenja i proglašenje najboljih timova

 

Nagradni zadaci

Članak 13.

  1. Svaki tim radi na projektu koji mora biti u okviru nagradnih zadataka.
  2. Na Natjecanju je zadan jedan nagradni zadatak.
  3. Zadatke formira stručni žiri kojeg čine predstavnici Premium Partnera.
  4. Nakon prijava natjecatelji odabiru zadatak na kojem žele sudjelovati putem posebnog obrasca,a potom će Organizatori predstavniku ekipe poslati zadatak i sve potrebne podatke.

 

Dopušteni alati

Članak 14.

  1. Za izradu rješenja tim može koristiti bilo koji alat ili softver, sve dok se time ne krše licence  danog alata odnosno softvera.
  2. Natjecatelji moraju koristiti besplatan i open source softver.
  3. U slučaju korištenja komercijalnih rješenja, ona jednako i bez dodatne naknade (novčane ili neke druge) moraju biti dostupna i drugim natjecateljima.

 

Predaja rješenja

Članak 15.

  1. Svakom timu će biti dodijeljena šifra pod kojom će spremiti svoje rješenje.
  2. Svakom timu će biti poslan link preko kojeg moraju obaviti upload svog rješenja.

 

Članak 16.

  1. Rješenje mora sadržavati stavke o kojima će natjecatelji biti pravovremeno obaviješteni.
  2. Rješenja koja ne sadrže sve stavke nisu potpuna i neće se uzeti u razmatranje.

 

Kriteriji bodovanja

Članak 17.

Svaki nagradni zadatak ima poseban način bodovanja koji će biti objavljeni na Web stranici Natjecanja.

 

Pomoć pri izradi rješenja

Članak 18.

Natjecatelji mogu koristiti sve izvore informacija te se savjetovati s drugim osobama.

 

Članak 19.

Strogo  je zabranjeno kopiranje i korištenje tuđeg rješenja te prezentiranje istog kao vlastitog.

 

Članak 20.

  1. Natjecatelji se mogu konzultirati sa stručnim žirijem na konzultacijama.
  2. Žiri pri izradi rješenja ima isključivo savjetodavnu ulogu.

 

2.ODABIR RJEŠENJA ZA TREĆU FAZU NATJECANJA

 

Članak 21.

  1. Za nastavak natjecanja se odabire 5 (pet) rješenja po zadatku, prema ocjeni stručnog žirija.
  2. Organizatori zadržavaju pravo povećanja, odnosno smanjenja broja rješenja koji prolaze u finale natjecanja. U slučaju takvih izmjena obavijestit će se svi zainteresirani sudionici što je prije moguće.
  3. Rješenja se odabiru prema rang listi ocjena stručnog žirija.

 

Članak 22.

  1. Konačni odabir natjecateljskih ekipa koje su se plasirale u završnicu bit će objavljen na Web stranici Natjecanja.
  2. Natjecateljske ekipe koje su se plasirale u završnicu Natjecanja bit će o tome obaviještene putem e-maila.

 

 1. VLASNIŠTVO NAD DOKUMENTACIJOM I RJEŠENJEM

 

Članak 23.

Timovi raspolažu u potpunosti pravom vlasništva nad dokumentacijom i rješenjem kojeg izrade u okviru natjecanja.

 

Članak 24.

Svi članovi stručnog žirija suglasni su da predočenu dokumentaciju neće koristiti u druge svrhe, osim za potrebe ocjenjivanja u ovom natjecanju.

 

4.SASTAV STRUČNOG ŽIRIJA

 

Članak 25.

  1. Stručni žiri će biti sastavljen od po jednog djelatnika Zlatnih i Srebrnih partnera.
  2. U slučaju nemogućnosti sudjelovanja članova žirija Srebrnih partnera njih će u procesu evaluacije rješenja zamijeniti akademski djelatnici.

 

Članak 26.

Sastav stručnog žirija biti će objavljen na web stranici Natjecanja najkasnije 10 dana prije odabira finalista koji ulaze u treću fazu.

 

5.ZAVRŠNICA

 

Prezentacija konačnog rješenja

 

Članak 27.

  1. Natjecateljski timovi koji su ušli u finale su dužni pripremiti javnu prezentaciju svojih konačnih rješenja.
  2. Prezentaciju iz stavka 1. ovog članka mora održati barem jedan član iz svakog natjecateljskog tima koji je ušao u finale.
  3. Projekti se predstavljaju pred stručnim žirijem i javnosti na Završnici.
  4. Natjecateljima izvan Zagreba i Republike Hrvatske će biti omogućeno da prezentiraju rješenja putem video poziva.
  5. Prezentacija ne smije trajati više od zadanog vremena o kojem će finalisti biti pravovremeno obaviješteni.

 

Članak 28.

Na Završnici će biti proglašena po tri (3) najbolja natjecateljska tima za svaki nagradni zadatak.

 

Članak 29.

Natjecateljski timovi iz članka 28. će primiti novčane nagrade u sljedećim iznosima:

 1. mjesto: 15.000,00 HRK (petnaest tisuća kuna)
 2. mjesto: 10.000,00 HRK (deset tisuća kuna)
 3. mjesto: 5.000,00 HRK (pet tisuća kuna)

 

Članak 30.

Finalni natjecateljski tim koji pripremi najbolju prezentaciju će primiti novčanu nagradu u iznosu od 1.000,00 HRK (jedne tisuće kuna).

 

Članak 31.

  1. Nagradni fond uplaćuje Organizator predstavniku natjecateljskog tima, a raspodjelu unutar tima članovi dogovaraju među sobom.
  2. Predstavnik natjecateljskog tima je dužan dostaviti podatke za uplatu organizacijskom timu.

 

IV.CERTIFIKATI

 

Članak 32.

  1. Svi natjecatelji koji rješenje predaju u skladu s ovim Pravilnikom dobit će certifikat o sudjelovanju.
  2. Finalisti će dobiti poseban certifikat o ulasku u finale natjecanja.
  3. Natjecatelji koji osvoje prva tri (3) mjesta dobit će poseban certifikat o osvojenom mjestu.
  4. Certifikati za sudionike izvan Zagreba bit će nakon Završne ceremonije poslani na kućnu adresu predstavnika natjecateljske ekipe.

 

Članak 33.

 1.  Organizator je dužan nakon završne ceremonije, za timove koji nisu osvojili novčanu nagradu organizirati dva termina za preuzimanje certifikata o sudjelovanju.
 2. Certifikate za cijeli tim može preuzeti bilo koji član tima.
 3. Ako natjecatelj, odnosno nitko od članova tima ne preuzme certifikat u jednom od dva termina iz stavka 1. ovog članka, Organizator ne odgovara za preostale certifikate.