Q: Smije li se na Ininom logotipu u negativu koristiti crvena boja?

A: Ne, logotip s crvenom točkom se koristi isključivo u vizualnom identitetu Ininog maloprodajnog poslovanja. Ina ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. Za više informacija posjetite ovu web stranicu.


Q: Moram li imati studentski status za sudjelovanje na natječaju?

A: Da biste se mogli prijaviti na natječaj morate biti student te prilikom predaje rješenja priložiti valjane dokaze o studiranju.
Q: Nakon 30.9. gubim studentska prava, mogu li se prijaviti na natječaj i hoće li mi nagrade biti isplaćene?

A: Dopuštene su prijave studenata čija prava vrijede do 30.9., a nagrade će biti uredno isplaćene.
Q: Mora li postojati nekakva priča iza logotipa ili je dovoljno samo grafičko rješenje?

A: Najbitnija stavka je grafičko rješenja, ali priča koja stoji iza toga svakako može doprinijeti boljem rezultatu s obzirom da je storyline jedan od kriterija ocjenjivanja. Više o kriterijima ocjenjivanja možete pronaći na ovom linku.
Q: Smiju li se koristiti fontovi za koje je potrebna nadoplata ukoliko se koriste u komercijalne svrhe i hoće li INA kupiti prava za korištenje u slučaju da to rješenje bude izabrano?

A: Dopušteno je koristiti font koji zahtjeva kupnju za komercijalne svrhe, ali je to potrebno naglasiti prilikom predaje rješenja.
Q: Jesmo li ograničeni samo na jedan prijedlog logotipa?

A: Ne, jedan tim može predati maksimalno tri prijedloga.
Q: Zahtjeva li se izrada potpuno novog logotipa ili dorada postojećeg?

A: Razmotrit će se i dorađeni logotipovi, no ipak se preferiraju svježe ideje koje zadovoljavaju sve kriterije opisane na ovoj web stranici.
Q: Moramo li koristiti samo INA plavu i bijelu boju ili je dopušteno koristiti sve boje?

A: S bojama nema ograničenja osim u slučaju INA logotipa. On je isključivo INA plave boje ili u opciji negativa bijele boje.
Q: Moram li predati knjigu standarda?

A: Prilikom predaje rješenja nije potrebno dostaviti knjigu grafičkih standarda.
Q: Koja je tipografija korištena u logotipu Ina karijera?

A: Font kojim je izrađen dio karijera se dodatno dorađivao i on nije freeware.
Q: U kojem je formatu potrebno predati i prezentirati radove?

A: Logotip je potrebno predati u PDF formatu, a ostale dijelove rada (istraživanje i storyline) je moguće predati u ppt formatu.
Q: Što vam se ne sviđa na postojećem logotipu i zbog čega ste ga odlučili mijenjati?

A: Logotip Ina karijera je nastao 2011. godine, a od tada do sada u području upravljanja ljudskih resursa unaprijedili su se i promijenili mnogi procesi i programi vezani uz zapošljavanje i upravljanje karijerom. Želimo da novi logotip bude u skladu s tim promjenama. Više o području upravljanja ljudskim resursima u Ini možete pronaći na sljedećoj web stranici.
Q: Postoje li određeni grafički standardi u Ini kojih se trebamo držati pri izradi rješenja?

A: Postoji knjiga standarda koju možete preuzeti na ovom linku.
Q: Na što točno trebamo paziti vezano na primjenjivost loga za tisak na sve površine?

A: Prilikom izrade vizualnog rješenja treba voditi računa o primjenjivosti logotipa na sve vrste propagandnih materijala (šivanje, tiskanje, aplikacija folijama i slično). Tijekom rada preporučljivo je logotip smanjiti na veličinu za upotrebu na npr. vizitki i provjeriti jesu li koncept i izvedba još uvijek prepoznatljiva.