Proglašenjem pobjednika završen je natječaj u suradnji INA- industrije nafte i eSTUDENTa 

 
S početkom nove akademske godine započeo je natječaj u suradnji Ine i eSTUDENTa. Zadatak natječaja nije bio nimalo lagan, a od studenata se tražilo osmišljavanje novog vizualnog identiteta "Ina karijera" koji će ubuduće predstavljati Inu kao poslodavca. Natječaj je otvoren od rujna od kada su vrijedni natjecatelji marljivo radili na svojim rješenjima.

Prijavljenih natjecatelja je bilo mnogo, a formirala su se čak 82 tima od kojih je samo 10 dobilo priliku prezentirati svoje rješenje na svečanoj završnici održanoj 10. studenog . Obzirom na visoku kvalitetu predanih radova, umjesto predviđena tri, nagrade su dobila čak četiri natjecateljska tima. Prvo mjesto i 9 000 kuna osvojile su Marija Radin Mačukat i Barbara Sabo, drugo mjesto i 6 000 kuna pripalo je timu Maja Čatlak, Marko HenigTomislav Perica, a treće mjesto podijelili su Josip Listeš i Antonio Sadarić, svaki s osvojenih 3 000 kuna.

Čestitamo svim natjecateljima koji su se odvažili sudjelovati na natječaju, a posebno našim pobjednicima na izvrsnim idejama i zasluženim nagradama.

 

Finale studentskog natječaja #REBRANDDD su pred vratima

Studentski natječaj #Rebranddd lagano se bliži finalu. Do kraja samog natječaja nam ostaju još samo finalne prezentacije te proglašenje pobjednika i podjela nagrada. Našem žiriju pristizale su odlične ideje, zanimljivi prijedlozi i kvalitetna rješenja pa izbor nije bio lagan. No, za prolaz dalje je ipak trebalo izdvojiti nekoliko timova,  a svoje mjesto u finalu osigurali su (abecednim redoslijedom):
 • Babojelić Nino, Frančina Martin, Mucak Doris
 • Bjelajac Maja, Dolski Dino, Lasić Antonija
 • Čatlak Maja, Henig Marko, Perica Tomislav
 • Dašić Hana, Horvat Jana, Kasun Dora
 • Doko Dora, Piškor Petra
 • Freškura Bartol, Šaina Filip
 • Listeš Josip
 • Marasović Miro, Strize Ante
 • Radin Mačukat Marija, Sabo Barbara
 • Sadarić Antonio
Svečana završnica i finalne prezentacije odabranih radova održat će se 10. studenog u 14:00 na adresi Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb.
O natječaju
 1. Pokretač nagradnog natječaja osmišljavanja i izrade vizualnog identiteta Ine kao poslodavca je INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d. (dalje u tekstu: Pokretač), a partner natječaja je studentska udruga eSTUDENT (u daljnjem tekstu Partner) koji je zadužen za branding projekta, kampanju i marketing natječaja, komunikaciju sa natjecateljima, sastavljanje stručnog žirija ostale logističke i organizacijske poslove.
 2.  Nagradni natječaj za cilj ima osmišljavanje i izradu loga Ine kao poslodavca. Svrha natječaja je stvoriti atraktivan, jedinstven i prepoznatljiv logo Ine kao poslodavca koji će: • Biti u skladu s korporativnim logom Ine, značajne kompanije koja ima važnu misiju i viziju za širu zajednicu te koja se natječe na širem regionalnom tržištu • Dodatno unaprijediti pozitivan imidž Ine kao poslodavca kod sljedećih ciljanih grupa: - sadašnji zaposlenici Ine - najvažniji ambasadori Ine kao poslodavca; njihovo iskustvo, zadovoljstvo i angažiranost u Ini temelj su predstavljanja Ine kao poslodavca prema vanjskoj javnosti - budući zaposlenici Ine - talentirane, kvalificirane osobe koje su spremne ulagati u sebe, svoj razvoj, učiti i usavršavati se, prihvaćati nova znanja i mijenjati se; osobe koje su otvorene prema promjenama i fleksibilne (mladi talenti, vrhunski stručnjaci i menadžeri) - šira javnost - klijenti, poslovni partneri, konkurenti, mediji ... • Pridonijeti poštivanju različitosti prema svim mogućim kriterijima (dob, spol, nacionalnost, obrazovanje i sl.) • Povećati prepoznatljivost Ininih projekata i programa iz područja ljudskih resursa u internoj i eksternoj javnosti
 3. Tijek natječaja: • 7.09.-16.09. – prijave na natječaj • 18.09. – konzultacije za prijavljene na natječaj • 18.09. – 30.09. – predaja rješenja PREDAJA RJEŠENJA PRODULJENA DO 4.10. • 1.10. – 19.10. – prvi krug selekcije • 23.10. – finalni odabir (event)
 4. Organizator može prekinuti natječaj uslijed nastupa više sile ili okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti i na koje se nije moglo utjecati. Organizator će o prekidu obavijestiti sudionike putem Facebook i web stranice Partnera.
Sudionici natječaja
 1. Natječaj je otvoren za sve studente (redovni i izvanredni studenti) preddiplomskih i diplomskih studija sveučilišta i ostalih visokoškolskih ustanova (veleučilišta i visokih škola) u Republici Hrvatskoj.
 2.  Natjecatelji se mogu prijaviti u timu do maksimalno tri osobe ili individualno. Jedna osoba može biti član samo jednog natjecateljskog tima. Svaki tim treba izabrati predstavnika tima koji je zadužen za komunikaciju s Partnerom.
 3. Sudionici se ne mogu natjecati s rješenjem s kojim su se već natjecali na nekom drugom natječaju.
 4. Moguće su promjene sudionika unutar timova dokle god tim sadrži barem jednu osobu od inicijalno prijavljenih u timu, u protivnome se mora prijaviti novi tim. Promjene sudionika unutar timova moguće su do krajnjeg roka za podnošenje prijava na e-mail adresi rebranddd@estudent.hr. Moguće je odustajanje tijekom natječaja, o čemu je potrebno obavijestiti Partnera na e-mail adresu rebranddd@estudent.hr
 5. U slučaju da je netko od sudionika natječaja u radnom, mentorskom ili obiteljskom odnosu s nekim od članova Stručnog žirija dužan je to javiti na e-mail adresu rebranddd@estudent.hr te će ocjene tog člana Stručnog žirija izuzimati tijekom natječaja.
 6. Sudjelovanjem u natječaju sudionici pristaju na objavu njihovih osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja, javne objave dobitnika, dodjele i realizacije nagrade te objave reportaža i/ili sličnih materijala vezanih uz promidžbu natječaja i to bez prava na bilo kakvu naknadu u svezi s time.
Prijave na natječaj
  1. Za sudjelovanje u natječaju sudionik se prijavljuje popunjavanjem obrasca dostupnog na službenim web stranicama. U prijavi moraju biti navedena imena i prezimena svih članova tima. Rok za predaju prijave je 20.09.2015. Nakon navedenog datuma kao zadnjeg za moguće prijave, prijave više nisu dozvoljene i neće se razmatrati.
Predaja rješenja
  1. Predaja rješenja traje od 18.09. do 4.10.
  2. Predana rješenja moraju sadržavati:
• Istraživanje tržišta o percepciji Ine kao poslodavca • Vizualno rješenje novog logotipa Ine kao poslodavca u PDF formatu • Dokaz o studiranju svih članova (screenshot početne stranice Studomata, slika prve stranice i zadnjeg upisanog semestra u indeksu ili potvrda izdana od strane fakulteta) • Životopisi svih članova
 1. Svi natjecatelji koji predaju svoja rješenja do 4.10. dobivaju certifikat o sudjelovanju. Natjecatelji finalisti će dobiti certifikat o prolasku u finale natječaja. Natjecatelji koji osvoje prva 3 mjesta dobit će poseban certifikat s uvjerenjem o osvojenom mjestu.
Nagrade Dobitnici nagrade su oni natjecatelji čije rješenje prema mišljenju stručnog žirija i unaprijed definiranim kriterijima bude među tri najuspješnija. 15. Pokretač će nagraditi prva tri mjesta sljedećim nagradama: 1. 9000 kn 2. 6000 kn 3. 3000 kn Postupak i kriteriji odabira najboljih timova
 1. Peteročlani stručni žiri sastavljen je od stručnih osoba iz grafičke industrije, predstavnika Pokretača.
 2. Odabir najboljih timova organizirat će se u dva kruga: • 1. krug – Stručni žiri na temelju unaprijed definiranih kriterija odabire šest najboljih rješenja • 2. (finalni) krug – završnica na kojoj se nakon javne prezentacije rješenja od strane šest odabranih timova, odabiru tri najbolja rješenja
 3. Kriteriji ocjenjivanja su sljedeći: 1) Analiza ulaznih podataka a) Kvaliteta i rezultati istraživanja tržišta o percepciji Ine kao poslodavca b) Storyline i argumentacija dostavljenog rješenja u odnosu na istraživanje tržišta 2) Usklađenost rješenja sa svrhom i ciljevima natječaja: • Biti u skladu s korporativnim logom Ine, značajne kompanije koja ima važnu misiju i viziju za širu zajednicu te koja se natječe na širem regionalnom tržištu • Dodatno unaprijediti pozitivan imidž Ine kao poslodavca kod sljedećih ciljanih grupa: - sadašnji zaposlenici Ine - budući zaposlenici Ine - šira javnost • Pridonijeti poštivanju različitosti prema svim mogućim kriterijima (dob, spol, nacionalnost, obrazovanje i sl.) • Povećati prepoznatljivost Ininih projekata i programa u internoj i eksternoj javnosti 3) Cjelovitost rješenja i predaja svih traženih elemenata
Nepoštivanje pravila natječaja
 1. Ukoliko u bilo kojem trenutku Pokretač i Partner posumnja u nepoštivanje ovih Pravila od strane nekog od sudionika natječaja, isti ima pravo, uključujući, ali ne ograničavajući se, na isključenje sudionika iz natječaja u slučaju: • lažnog predstavljanja i/ili davanja lažnih osobnih podataka • prijave rješenja koje nije autorsko djelo sudionika natječaja i/ili uploadanja prijave rješenja koje predstavlja preradu tuđeg rješenja
 2. Sudionik natječaja odgovoran je za svu štetu koja Pokretaču nastala uslijed prethodno navedenog nedopuštenog postupanja.
 3. Pokretač zadržava pravo dopune i/ili promjene Pravila u svrhu korekcije mogućih novonastalih nepoštenih radnji koje štete cilju natječaja te njihovih sudionika.
 4. Ako tijekom natječaja bilo tko od sudionika uoči nepoštivanje Pravila dužan je u roku 24 (dvadeset četiri) sata kontaktirati Partnera radi otklanjanja uočene nepravilnosti, na email adresu rebranddd@estudent.hr.
Obveze nagrađenih natjecatelja te autorska prava predanih rješenja
 1. Nagrađeni natjecatelji imaju obvezu, po potrebi, dodatno dorađivati vizualni identitet nagrađenih rješenja.
 2. Nagrađeni natjecatelji suglasni su s time da Pokretač dodjelom nagrade iz točke 16. ovih Pravila stječe isključivo, prostorno i vremenski neograničeno pravo iskorištavanja njihovih rješenja, u sve komunikacijske svrhe Pokretača, bez obveze navođenja identiteta natjecatelja i bez prava natjecatelja na ikakve daljnje naknade za iskorištavanje predmetnih rješenja. Natjecatelj se u tom smislu obvezuje sklopiti ugovor s Pokretačem .
Ostalo
 1. Pokretač/Partner nisu odgovorni za dostupnost servisa Facebook i/ili komponenata koje taj servis osigurava za normalno odvijanje natječaja, kao ni za dostupnost Internet poslužitelja.
 2. Ova Pravila objavljuju se na web stranici http://www.estudent.hr/rebranddd/
Q: Smije li se na Ininom logotipu u negativu koristiti crvena boja?
A: Ne, logotip s crvenom točkom se koristi isključivo u vizualnom identitetu Ininog maloprodajnog poslovanja. Ina ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. Za više informacija posjetite ovu web stranicu.
Q: Moram li imati studentski status za sudjelovanje na natječaju?
A: Da biste se mogli prijaviti na natječaj morate biti student te prilikom predaje rješenja priložiti valjane dokaze o studiranju.
Q: Nakon 30.9. gubim studentska prava, mogu li se prijaviti na natječaj i hoće li mi nagrade biti isplaćene?
A: Dopuštene su prijave studenata čija prava vrijede do 30.9., a nagrade će biti uredno isplaćene.
Q: Mora li postojati nekakva priča iza logotipa ili je dovoljno samo grafičko rješenje?
A: Najbitnija stavka je grafičko rješenja, ali priča koja stoji iza toga svakako može doprinijeti boljem rezultatu s obzirom da je storyline jedan od kriterija ocjenjivanja. Više o kriterijima ocjenjivanja možete pronaći na ovom linku.
Q: Smiju li se koristiti fontovi za koje je potrebna nadoplata ukoliko se koriste u komercijalne svrhe i hoće li INA kupiti prava za korištenje u slučaju da to rješenje bude izabrano?
A: Dopušteno je koristiti font koji zahtjeva kupnju za komercijalne svrhe, ali je to potrebno naglasiti prilikom predaje rješenja.
Q: Jesmo li ograničeni samo na jedan prijedlog logotipa?
A: Ne, jedan tim može predati maksimalno tri prijedloga.
Q: Zahtjeva li se izrada potpuno novog logotipa ili dorada postojećeg?
A: Razmotrit će se i dorađeni logotipovi, no ipak se preferiraju svježe ideje koje zadovoljavaju sve kriterije opisane na ovoj web stranici.
Q: Moramo li koristiti samo INA plavu i bijelu boju ili je dopušteno koristiti sve boje?
A: S bojama nema ograničenja osim u slučaju INA logotipa. On je isključivo INA plave boje ili u opciji negativa bijele boje.
Q: Moram li predati knjigu standarda?
A: Prilikom predaje rješenja nije potrebno dostaviti knjigu grafičkih standarda.
Q: Koja je tipografija korištena u logotipu Ina karijera?
A: Font kojim je izrađen dio karijera se dodatno dorađivao i on nije freeware.
Q: U kojem je formatu potrebno predati i prezentirati radove?
A: Logotip je potrebno predati u PDF formatu, a ostale dijelove rada (istraživanje i storyline) je moguće predati u ppt formatu.
Q: Što vam se ne sviđa na postojećem logotipu i zbog čega ste ga odlučili mijenjati?
A: Logotip Ina karijera je nastao 2011. godine, a od tada do sada u području upravljanja ljudskih resursa unaprijedili su se i promijenili mnogi procesi i programi vezani uz zapošljavanje i upravljanje karijerom. Želimo da novi logotip bude u skladu s tim promjenama. Više o području upravljanja ljudskim resursima u Ini možete pronaći na sljedećoj web stranici.
Q: Postoje li određeni grafički standardi u Ini kojih se trebamo držati pri izradi rješenja?
A: Postoji knjiga standarda koju možete preuzeti na ovom linku.
Q: Na što točno trebamo paziti vezano na primjenjivost loga za tisak na sve površine?
A: Prilikom izrade vizualnog rješenja treba voditi računa o primjenjivosti logotipa na sve vrste propagandnih materijala (šivanje, tiskanje, aplikacija folijama i slično). Tijekom rada preporučljivo je logotip smanjiti na veličinu za upotrebu na npr. vizitki i provjeriti jesu li koncept i izvedba još uvijek prepoznatljiva.

Knjigu standarda možete preuzeti na linku

knjigastandarda

Kakvo iskustvo vam je bio selekcijski postupak u Ini?

Davor TadićS obzirom da sam dobio posao,  mogu reći da mi je selekcijski postupak bio iznimno ugodan. :) Na stranu ta činjenica; od samog početka kada sam dobio poziv za tada meni nepoznatu lokaciju testiranja „Šubićeva 29“ (tada nisam znao da se tu zapravo radi o poznatoj zgradi nekadašnjeg Naftaplina) pa do prvog radnog dana, vrlo jasno sam mogao vidjeti da se radi o organiziranoj i ozbiljnoj kompaniji.U usporedbi s drugim, što manjim, što većim firmama, u kojima sam prije INA-e bio na testiranjima ili razgovorima, INA je bila među rijetkima gdje sam tijekom cijelog razdoblja selekcije imao osjećaj jasne strukture i transparentnosti postupka.Konačno, iznimno sam zadovoljan što sam ove godine kao zaposlenik INA-inog Sektora upravljanja ljudskim resursima i sam aktivno sudjelovao u jednom dijelu selekcijskog postupka i pri tome svjedočio, a nadam se i osobno utjecao, njegovom daljnjem unaprjeđenju.“ - Davor Tadić

Zašto je dobro imati mentora na početku karijere?

Službeno sam dobio jednu mentoricu od koje sam jako puno naučio. S njom sam išao na događanja bitna za posao i na svakom od njih sam nešto naučio pa bih cijelu svoju pripravničku godinu smatrao jednim velikim „uvođenjem u posao“. No, tijekom tog razdoblja ustvari sam imao više mentora. Svaki iskusniji kolega ili kolegica iz službe pokazao mi je nešto što zna, a ja sam učio. Sad je vrijeme da to znanje primijenim u praksi. Još uvijek ne znam sve i još uvijek učim, a moji mentori i mentorice su uz mene!“ – David Čvorišćec, Mlađi specijalist u Ini
miho INA - Industrija nafte, d.d.
Prijavio sam se na UPPP jer je to jedinstven program namijenjen studentima iz područja naftnog i geološkog inženjerstva i srodnih fakulteta u kojem se izravno "odmjeravaju snage" na globalnoj razini, rješavanjem zadataka i problema iz naftne industrije. Sudjelovanje u finalu je veliko pozitivno iskustvo i poticaj na daljnji rad i razvoj vlastitih sposobnosti te dostizanje ciljeva u karijeri, a tu su i mogućnosti koje nudi MOL Grupa. Ne budite pasivni tijekom studija, uzmite sve što vam se pruža te se već sad prijavite na UPPP putem www.uppp.info“ – Mihael Matošević, Pripravnik u CROSCO d.o.o.