naslovna

U sklopu App Start Contesta, najvećeg studentskog natjecanja u izradi mobilnih i web aplikacija, 24. siječnja na Fakultetu elektrotehnike i računarstva održano je motivacijsko predavanje na temu Growth Mindset. Predavanje koje je bilo podijeljeno na dva dijela održao je Hrvoje Kapetanović, član uprave Undabota s dvadesetogodišnjim iskustvom u razvoju tehnoloških projekata. U prvom dijelu predavanja prikazao je trendove razvoja na području tehničko-tehnološke industrije, dok je drugi dio predavanja bio posvećen samoj psihologiji i pristupu kod razvoja projektnog rješenja.

lanak

Hrvoje Kapetanović nam je poručio da je: “Motivacijska komponenta bitna za mlade ljude koji dolaze na prag traženja posla te razmišljanja u kojem smjeru da idu. Tehnologija se razvija takvom dinamikom da se lako može osjećati izgubljenim te sam ovim predavanjem htio motivirati ljude da osjete da su u pravom trenutku na pravom mjestu. Motivacija sama po sebi ne može riješiti sve. Za postizanje uspjeha potrebni su trud i rad, ali bez motivacije, čovjek se vjerojatno ni neće odlučiti krenuti u nekom smjeru.” Tako zaključuje da: “Dobrih ideja ne nedostaje. Nedostaju ljudi koji će ih kvalitetno i odlično provesti”.

lanak1

Cilj motivacijskog predavanja bio je pokazati natjecateljima da nije bitno koliko je velik problem, već sam pristup njemu. Sudjelovanjem na App Start Contestu studenti imaju priliku povezati se s poduzećima te dobiti svoj prvi pravi posao ili praksu na području mobilnih ili web programskih rješenja, a prijaviti se mogu na linku.

Vinko Rajič