Dobitnici Zlatnog indeksa 2018.

ULAGANJA U STUDENTSKE UDRUGE I PROJEKTE

 • Mala i srednja poduzeća: Pet minuta d.o.o.
 • Velika poduzeća:  Zagrebačka banka d.d.

STRUČNE PRAKSE

 • Mala i srednja poduzeća: Philip Morris Zagreb d.o.o.
 • Velika poduzeća:  Zagrebačka banka d.d.

STIPENDIJE

 • Mala i srednja poduzeća: CS Computer Systems
 • Velika poduzeća: INA – Industrija nafte d.d.

STRUČNA POTPORA I ORGANIZIRANJE PROJEKATA

 • Mala i srednja poduzeća: Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.
 • Velika poduzeća:  Styria medijski servisi d.o.o.

NAJBOLJI IMIDŽ

 • Mala i srednja poduzeća: Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.
 • Velika poduzeća: Rimac Automobili d.o.o.

POSEBNA NAGRADA POVJERENSTVA

 • Mala i srednja poduzeća: Nanobit d.o.o.
 • Velika poduzeća: Privredna banka Zagreb d.d.

 

Dobitnici Zlatnog indeksa 2017.

STRUČNE PRAKSE

 • Mala i srednja poduzeća: Ernst & Young d.o.o.
 • Velika poduzeća:  Zagrebačka banka d.d.

STIPENDIJE

 • Mala i srednja poduzeća: Rockwool Adriatic d.o.o.
 • Velika poduzeća: INA – Industrija nafte d.d.

STRUČNA POTPORA I ORGANIZIRANJE PROJEKATA

 • Mala i srednja poduzeća: FIVE (Pet minuta d.o.o.)
 • Velika poduzeća:  Styria grupa Hrvatska

ULAGANJE U STUDENTSKE UDRUGE I PROJEKTE

 • Mala i srednja poduzeća: FIVE (Pet minuta d.o.o.)
 • Velika poduzeća: Zagrebačka banka d.d.

NAJBOLJI IMIDŽ

 • Mala i srednja poduzeća: Ernst & Young d.o.o.
 • Velika poduzeća: PLIVA HRVATSKA d.o.o.

POSEBNA NAGRADA POVJERENSTVA

 • Mala i srednja poduzeća: INFINUM d.o.o.
 • Velika poduzeća: FINANCIJSKA AGENCIJA – FINA

 

Povijest dobitnika zlatnog indeksa

Dobitnici Zlatnog indeksa 2016

Dobitnici Zlatnog indeksa 2015

Dobitnici Zlatnog indeksa 2014

Dobitnici Zlatnog indeksa 2013

Dobitnici Zlatnog indeksa 2012

Dobitnici Zlatnog indeksa 2011

Dobitnici Zlatnog indeksa 2010