Nagrade za prva tri mjesta podijeljene su u dvije kategorije:

a) MUŠKA KATEGORIJA

b) ŽENSKA KATEGORIJA