LUMEN Engineering

LUMEN Engineering je jedinstveno edukativno natjecanje u Hrvatskoj u izradi praktičnih rješenja iz područja elektrotehnike i računarstva. Javlja se kao nasljednik natjecanja Elektroboj, koje već godinama uživa podršku kako akademske zajednice tako i brojnih poduzeća. Engineering je jedno od četiri područja LUMEN platforme za natjecanja. Timovi koji se sastoje od dva do najviše četiri člana natječu se u izradi rješenja koja zahtijevaju implementaciju u vidu elektroničkog uređaja ili sustava. Natjecatelji smišljaju rješenje za aktualne probleme iz prakse unutar unaprijed definiranih tema. Natjecatelji moraju poštivati zadane rokove unutar kojih moraju predati tehničku dokumentaciju, na temelju koje se odabiru finalisti, točnije njih sedam, koji nastavljaju natjecanje i počinju raditi na svom projektu. Natjecatelji će imati podršku partnerskih poduzeća u obliku konzultacija, koje će se održati nakon odabira finalista i neposredno prije završnice. Tijekom natjecanja, natjecatelji mogu pokazati svoje znanje, kreativnost, inovativnost i dobre organizacijske vještine, što im može uvelike pomoći kasnije prilikom zapošljavanja. Za vrijeme natjecanja organiziraju se edukativne radionice i predavanja vezana uz aktualnosti iz svijeta elektrotehnike čime se obogaćuju vještine i znanja natjecatelja, te se promovira elektrotehnika među širom publikom. Završnica natjecanja najboljim timovima donosi vrijedne novčane nagrade i izvrsne preporuke za buduću karijeru, kao i neprocjenjivo iskustvo rada na stvarnom projektu.

Vijesti

 • LUMEN rasvjetljava put do uspjeha


  6.12.2019.

  Prateći svjetske trendove, eSTUDENT donosi novu platformu za studentska edukativna natjecanja – LUMEN. To je prvi i najveći takav projekt u Hrvatskoj i regiji namijenjen studentima, koji nas očekuje već 15. siječnja 2020. kada će se održati veliko otvorenje i predstavljanje partnera natjecanja.

  Bright minds, bright ideas

  Nakon petnaest godina organiziranja studentskih edukativnih natjecanja, na kojima je sudjelovalo više od tisuću studenata, kreirana je formula za dugoročni razvoj i prepoznatljivost novog brenda. Rebrendiranjem dosadašnjih eSTUDENTovih studentskih natjecanja lansiran je novi naziv i vizualni identitet, ali i sam koncept natjecanja. To će omogućiti definiranje snažnog brenda čija je okosnica težnja tome da sudionici natjecanja koji su puni ideja, steknu dodano praktično znanje i iskustvo koje ne mogu dobiti na fakultetu, objašnjava Ivana Bivol, koordinatorica Marketinga i PR-a te kaže:

  “Odlučili smo se za rebranding naših natjecanja jer želimo pomaknuti granice u području studentskih natjecanja te na regionalnoj razini studentima omogućiti da iskoriste svoj potencijal i da se uz svoje genijalne ideje istaknu kao pravi lumeni.”

  Tako naziv platforme LUMEN odražava karakter studenata koji se prijavljuju, a to su pojedinci željni dokazivanja i pokazivanja vlastitog talenta, koji svojim inovativnim i originalnim idejama nastoje riješiti izazove i rasvijetliti postavljene probleme.

  Novo svjetlo dobro poznatih natjecanja

  LUMEN svoju prvu godinu postojanja započinje s četiri različita područja: Business, Data science, Development i Engineering, koja su nasljednici šest velikih natjecanja koja je posljednjih petnaest godina organizirao eSTUDENT. LUMEN Business nastao je kao preinaka Case Study Competitiona, najvećeg regionalnog studentskog natjecanja u rješavanju stvarnih poslovnih slučajeva, a kao nasljednik Mozgala, natjecanja iz područja dubinske analize podataka i prediktivnih modela, javlja se LUMEN Data science. Svoje ideje za razvijanje mobilnih i web aplikacija studenti će moći pokazati na LUMEN Developmentu, dosadašnjem App Start Contestu, dok će spretnost u izradi praktičnih rješenja iz područja elektrotehnike, umjesto na natjecanju Elektroboj, uskoro dokazati na LUMEN Engineeringu.

  Logo - transformacija

  Svako područje funkcionira kao zasebno natjecanje u sklopu platforme, a s ciljem pružanja što većeg spektra znanja i vještina studentima, održavaju se zajednička predavanja i radionice. Koordinatorica natjecanja Andrea Jelavić Šako vjeruje da tako svatko može pronaći nešto za sebe te dodaje:

  “Ove godine su uvedene brojne promjene u korist studenata. Uz sve radionice i predavanja koja organizira eSTUDENT, u sklopu LUMENa imat će priliku poslušati uistinu korisna predavanja od stručnjaka iz odabranog područja, ali i naučiti sve tajne izvrsnog pitcha ili kako poslovnu ideju pretvoriti u poslovni plan. Osim što mogu dobiti izvrsne novčane nagrade, znanje i poznanstva koja će ostvariti tijekom ovog natjecanja studenti ne mogu pronaći nigdje.”

  Prijave za LUMEN počet će u siječnju 2020., a za više informacija o samom događaju, kao i o početku prijava pratite našu internetsku stranicu, kao i službenu LUMEN Facebook stranicu.

Prijava za studente

Prijaviti se možete ovdje, a prijave će trajati 15.01.2020.- 29.01.2020.


Pravila natjecanja

Tko može sudjelovati?

Pravo prijave i sudjelovanja na natjecanju imaju sve osobe koje (svi uvjeti moraju biti zadovoljeni):

 • u trenutku početka natjecanja su studenti hrvatskih sveučilišta ili ostalih visokoškolskih ustanova (veleučilišta i visokih škola)
 • nisu u radnom odnosu (npr. honorarnom i sl.) ni s jednim od partnera projekta,
 • nisu dio Engineering organizacijskog tima ni Središnjeg odbora Udruge eSTUDENT.

Struktura projektnih timova

Studenti se na natjecanje prijavljuju isključivo u timu, pri čemu timovi mogu imati do četiri sudionika (minimalno dva). Nakon završetka prijava više nije dozvoljeno mijenjati strukturu timova, odnosno primati nove članove ili mijenjati timove.

Natjecatelj se može prijaviti i samostalno, a organizatori Engineeringa će nastojati kandidatu pronaći tim. Ako organizacijski tim natjecatelju ne pronađe tim, on neće moći nastaviti natjecanje.

Dijelovi natjecanja

Engineering se sastoji od 3 faze natjecanja (prva, druga i treća). Natjecanje obuhvaća i konzultacije, motivacijska i edukativna predavanja. Detaljnije o dodatnim aktivnostima na link ( pravilnik).

 

Prva faza natjecanja

Postupak prijave

Projektni timovi prijavljuju se na natjecanje putem linka do roka navedenog na web stranici natjecanja.

Priznaju se samo potpune prijave.

Prijavna dokumentacija

Prijavna dokumentacija sastoji se od:

 • online prijave
 • životopisa svih članova projektnog tima (u online bazi životopisa eSTUDENTa)
 • potvrde o statusu redovitog studenta
 • Izjave kojom se potvrđuje da svi članovi projektnog tima zadovoljavaju uvjete potrebne za sudjelovanje na Natjecanju. U slučaju da se u bilo kojem trenutku Natjecanja utvrdi da neki od članova tima ne zadovoljava uvjete, cijeli tim biti će diskvalificiran bez mogućnosti žalbe
 • Suglasnosti da se informacije navedene u Preliminarnom prijedlogu teme projekta mogu javno objaviti i da će stručnom žiriju biti dostupna predana dokumentacija i programski kod rješenja, pri čemu je žiri obvezan koristiti navedenu dokumentaciju samo u svrhu ocjenjivanja.

Preliminarni prijedlog projekta

Svaki tim radi na projektu koji mora biti u okviru zadanih tema. Temu formira stručni žiri kojeg čine predstavnici partnerskih poduzeća i akademske zajednice.

U okviru predviđenih vremenskih rokova timovi moraju predati preliminarni prijedlog projekta na email adresu engineering@estudent.hr. Preliminarni prijedlog projekta mora sadržavati naslov teme i sažetak predloženog projekta. Iz sažetka mora biti jasno koji se problem rješava i da je za predloženo rješenje potrebno razviti posebno sklopovlje (npr. napraviti novi sklop koji će se za nešto koristiti) ili povezati više postojećih sklopovskih modula na način da se postigne nova funkcionalnost (npr. iskoristiti PLC, povezati ga sa sklopovskim modulima i napraviti neku novu funkcionalnost).

Za sve zainteresirane bit će organizirane edukativne radionice i predavanja za rad na raznim platformama i s raznim uređajima (mikrokontroleri, tiskane pločice, itd.).

 

Druga faza natjecanja

Što je potrebno ostvariti u drugoj fazi natjecanja i koja se dokumentacije predaje?

U drugoj fazi natjecanja svi projektni timovi moraju razraditi prijedlog rješenja do konačne dokumentacije prije fizičke realizacije prototipa. Dokumentacija s prijedlogom rješenja i izvedbe prototipa na kraju druge faze natjecanja mora sadržavati sljedeće elemente:

 • električne sheme svih dijelova sustava (što uključuje električne sheme svih tiskanih pločica koje će se eventualno izrađivati i električne sheme međusobnog povezivanja gotovih modula, odnosno vanjskih mjernih pretvornika i/ili aktuatora),
 • potpuno definiran troškovnik, koji uključuje tablični prikaz SVIH sastavnih komponenti projekta, s nabavnim cijenama komponenti (s popisa prihvatljivih dobavljača). Uz komponente, u troškovniku treba navesti i sve usluge koje su korištene tijekom izrade projekata. Projektne dokumentacije koje budu sadržavale nepotpune troškovnike, ili sumnjive iznose stavki, stručni žiri ima pravo kazniti dodjelom negativnih bodova(od 0 do 50) prilikom ocjenjivanja.
 • tehničku dokumentaciju koja sadrži:
  • načelni opis cjelokupnog rješenja (koje će funkcije rješenje ostvarivati, blokovske sheme sklopovskog i programskog dijela rješenja itd.)
  • specifični opis funkcionalnosti pojedinih električnih shema i načelni opis rada sklopa
  • opis programske potpore (dovoljno je opisati osnovne mogućnosti programske potpore, prikazati dijagrame tijeka, navesti programske module koji će se razviti i sl.)
  • ciljane tehničke specifikacije (npr. definiranje ulaznih i izlaznih veličina, mjerni raspon i točnost, potrošnja sustava i sl.)

Dokumentacija u ovoj fazi natjecanja ne mora sadržavati sljedeće elemente:

 • prijedlog rješenja tiskane pločice
 • konačni programski kôd (nije potrebno prilagati bilo kakav kôd u ovoj fazi natjecanja)

Za nastavak natjecanja uzimat će se u obzir samo rješenja koja do datuma na stranicama natjecanja predaju na vrijeme svu potrebnu dokumentaciju.

U drugoj fazi natjecanja se ne izrađuje fizički prototip rješenja. Cilj je da stručni žiri dobije što bolju sliku što i kako timovi misle izrađivati.

 

Treća faza natjecanja

Odabir projekata za treću fazu natjecanja

Za nastavak natjecanja odabire se najviše do 7 projekata (ukupno za obje teme, a ne 7 projekata po temi) prema ocjeni stručnog žirija, temeljem ranije navedenih kriterija. Broj projekata može biti i manji ako žiri ustanovi da nedovoljan broj projekata zadovoljava potrebnu razinu kvalitete.

Financiranje materijala za izradu prototipa

Iz novčanog fonda kojeg osiguravaju partneri financira se izrada fizičkih prototipova predloženih rješenja koja su odabrana za nastavak natjecanja nakon evaluacije pristiglih rješenja nakon druge faze. Natjecateljskim timovima koji su odabrani za nastavak natjecanja dodjeljuje se iznos do 2500 kn, a sve troškove koji prelaze ovaj iznos natjecatelji snose sami. Svi timovi kojima bude odobreno financiranje rješenja obvezuju se iskoristiti sredstva u skladu s predloženim prijedlogom troškovnika kojeg su dostavili nakon druge faze natjecanja.

Napomena: Izmjene troškovnika u pravilu nisu dozvoljene, osim ako se radi primjerice o komponentama koje nije trenutno moguće nabaviti ili ne utječu bitno na inicijalni prijedlog. Sve izmjene koje finalisti eventualno budu radili, potrebno je detaljno dokumentirati u završnoj dokumentaciji te navesti razloge izmjena troškovnika. Stručni žiri mora odobriti sve izmjene u konačnom troškovniku i ima diskrecijsko pravo ne dozvoliti izmjene ako smatra da se time bitno utječe na prijedlog koji je primljen nakon druge faze natjecanja.

Svi timovi koji su prošli u treću fazu natjecanja i kojima je odobreno financiranje izrade prototipa dužni su do propisanog roka izraditi i testirati funkcionalni prototip. To podrazumijeva izradu i lemljenje tiskanih pločica, spajanje svih modula i izradu konačne programske potpore rješenja.

Što treba sadržavati konačna dokumentacija

Konačna tehnička dokumentacija rješenja mora sadržavati sljedeće dijelove:

 • načelni opis cjelokupnog rješenja (područje primjene, ostvarene funkcije, blokovske sheme sklopovskog i programskog dijela rješenja itd.)
 • specifični opis rada (funkcionalnosti) pojedinih električnih shema i sklopa kao cjeline
 • opis programske potpore (mogućnosti programske potpore, dijagrame tijeka, programske module, korištene vanjske biblioteke itd.)
 • postignute i u laboratoriju verificirane tehničke specifikacije (npr. mjerni raspon i točnost, potrošnja sustava i sl.)
 • upute za korištenje sustava

U privitku dokumenta trebaju biti prikazane:

 • električne sheme svih dijelova sustava (što uključuje električne sheme svih tiskanih pločica koje će se izrađivati i električne sheme međusobnog povezivanja gotovih modula, odnosno vanjskih mjernih pretvornika)
 • troškovnik sa priloženim računima
 • maske za izradu slojeva s vodljivim likovima, položajni nacrt komponenata i plan bušenja
 • opis mehanike (u konačnici će se rješenje smještati u neko kućište pa treba opisati kako je to riješeno (odabir kutije, prednja ploča, pokaznici, tipke, napajanje (ispravljač ili baterijsko) (ako je integrirano s kućištem) i sl.)
 • važniji dijelovi programskog koda (prilaže se sav vlastito napisani kod, dok se datoteke korištene, bilo otvorenog ili zatvorenog koda (open or closed source), mogu samo navesti uz kratke upute o korištenju vanjskih biblioteka)

 

Studenti navedenu dokumentaciju predaju u elektroničkom obliku, a o pojedinostima predaje Engineering organizacijski tim mora natjecateljske timove na vrijeme obavijestiti (najkasnije 10 dana prije konačnog roka za predaju dokumentacije).

 

Prezentacija implementiranog prototipa

Timovi su dužni pripremiti javnu prezentaciju svojih projekata (PowerPoint prezentaciju i prezentaciju samog uređaja kojeg su napravili) za koji su im odobrena sredstva. U suprotnome, natjecateljski timovi moraju sva primljena sredstva vratiti. Projekti se predstavljaju pred stručnim žirijem, ali i drugim zainteresiranim studentima, sponzorima i svima koji žele vidjeti rezultate rada na projektima.

 

Pomoć pri izradi rješenja

Natjecatelji mogu koristiti sve izvore informacija te savjetovanje s drugim osobama. Izrazito je zabranjeno kopiranje i korištenje nečijeg drugog rješenja te prezentiranje kao vlastitog. Kao dodatna pomoć, natjecatelji će se moći konzultirati sa stručnim žirijem koji ima savjetodavnu ulogu i sudjeluje u edukaciji natjecatelja. Stručnom žiriju je strogo zabranjeno rješavanje cijelog projekta tima, samo smiju davati savjete koji će pomoći da se problem riješi (izvore gdje se mogu naći informacije o nastalom problemu i slično, žiri neće natjecateljima davati sugestije da koriste neki drugi pristup rješavanju problema koji bi mogao biti bolje ocijenjen).

Potpuna pravila natjecanja provjerite u Pravilniku.


Kriteriji natjecanja i ocjenjivanje

Svaki član stručnog žirija može dodijeliti maksimalno 40 bodova pojedinom timu.

Ukupan broj bodova koje je tim ostvario je aritmetička sredina broja bodova dodijeljenih od svakog člana stručnog žirija. 

Svaki član stručnog žirija bodove dodjeljuje po sljedećim kriterijima:

 1. FUNKCIONALNOST RJEŠENJA (10 bodova)
  ocjenjuje se razina mogućnosti i funkcija koje rješenje nudi i usklađenost tih mogućnosti s problemom kojeg predloženi sustav rješava, imajući u vidu potrebe potencijalnog korisnik
  ○ koliko rješenje ima mogućnost primjene u stvarnim situacijama i koliko je to zapravo korisno
 2. INOVATIVNOST RJEŠENJA (10 bodova) 

          ○ ocjenjuje se koliko je sama ideja rješenja kreativna i originalna 

 1. UPOTREBA TEHNOLOGIJA (10 bodova) 

          ○ koliko je odabrana tehnologija odgovarajuća za implementaciju predloženog rješenja, s obzirom na trenutno stanje tehnike 

          ○ kako odabir tehnologije utječe na troškove (cijena ugrađenih komponenti, proizvodni troškovi) 

 1. DOKUMENTACIJA (10 bodova)
 • prezentacija tehničkog rješenja
            ○ opis ideje projekta i područja primjene, opis načina rada predloženog sklopovlja, očekivane tehničke karakteristike predloženog rješenja
 • električna shema 

○ korektnost električne sheme, sukladnost praksi inženjerskog dokumentiranja

 • opis troškovnika

Radionice i predavanja

Kao što je već ranije spomenuto, jedna od glavnih zadaća Engineeringa je i osmišljavanje edukativnih predavanja i radionica. Time nastojimo popularizirati elektrotehniku i ostala tehnička područja među studentima.

Važno je naglasiti kako su naša predavanja i radionice otvorene za sve te potičemo i studente netehničkih fakulteta da se prijave i sudjeluju!

Sigurni smo kako ćete na našim predavanjima čuti brojne vrsne predavače iz svoje struke, a na radionicama steći praktična znanja koja možda nemate priliku na fakultetu ili u svakodnevnom životu.

Uz sve znanje koje možeš steći, ni zabave nikada ne manjka. Ako te još nismo uvjerili, pogledaj slike naših predavanja i radionica i uvjeri se sam!

Elektroboj_dvorana Elektroboj sudionicielektroboj 2017 bcd sat

 

 

 

 

 

Popis dosadašnjih radionica:

 • Strobeshnik – izradi vlastiti LED Persistence of Vision display
 • DIY: Napravi svoj Flappy Bird privjesak
 • Izrada mjerača kapaciteta baterije
 • Glazbena olovka
 • BCD ručni sat
 • Arduino 3D LED kocka
 • PCB izrada i 3D printanje
 • Simulacija kockice za “Čovječe, ne ljuti se!” u elektroničkom izdanju
 • Tiskana pločica
 • Walkie-talkie
 • Džepni punjač za mobitel
 • Osnove AVR ATMEGA8 mikrokontrolera i programiranja

 

Popis dosadašnjih predavanja:    

 •      Greyp G6: The e-bike that will change it all
 •      Izazovi razoja, testiranja i validacije pametnih video kamera za autonomna vozila by Xylon
 •      Rimac C_Two Infotainment: Od ideje do implementacije
 •      Inetec robotics: nuclear & neurosurgery
 •      Svijet robota u Hrvatskoj
 •      Obrada videa i računalni vid: primjeri praktičnih implementacija
 •      STEMI – behind the scenes
 •      Embedded Linux u industriji
 •      Iskustva razvojnog inženjera u radnim okruženjima američkog korporativnog i privatnog sektora
 •      Izvori napajanja elektroničkih uređaja i/ili sklopova
 •      Standardne razvojne okoline – primjeri 8051 i ARM mikrokontrolera
 •      Simuliranje sklopa s mikrokontrolerom – Labcenter Proteus
 •      Operacijsko pojačalo kao osnovni građevni blok
 •      Projektiranje tiskanih pločica
 •      Razvoj niskopodnih tramvaja
 •      FSB Racing Team – Kako je nastao “Arctos” bolid
 •      Kako je nastao najbrži električni automobil na svijetu

Nagrade

 • 1. mjesto: 15 000 kn
 • 2. mjesto: 10 000 kn
 • 3. mjesto: 5 000 kn 

 

 • najbolja prezentacija: 1 000 kn

Uspješne priče

Ekipa Kod Nas u Njemačkoj, sudionici prošlogodišnjeg Elektroboja, ne samo da su osvojili treće mjesto na Elektroboju već su prepoznati od grada te se natječu za nagradu Grada Zagreba. Njihovo rješenje se temeljilo na plovilu Hungry fish koje će umjesto ribolovaca ostavljati hranu na određenim mjestima u vodi kako bi ribolovci privukli ulov i time zasigurno poboljšati funkcionalnost ribolova.  Studenti iz ove ekipe su razvili rješenje koje će zasigurno doprinijeti poboljšanju funkcionalnosti ribolova. Plovilom Hungry Fish se može upravljati na aplikaciji za Android i IOS sustave

Skupina studenata koji su se natjecali na Elektroboju 2017./18., od uređaja za natjecanje došli su do  tehnološkog startupa Prostec. Razvili su štap pomoću kojeg je moguće očitavati i unositi podatke o svakom govedu te aplikaciju, svojevrsnu bazu podataka, pomoću koje se mogu raditi analize, postavljati podsjetnici i primati upozorenja o bolestima. Dobili su priliku predstaviti svoj uređaj na tržištu i natjecanju Universitiy World Cup u Danskoj. Riječ je o najvećem natjecanju za mlade inovatore na kojem se mogu osvojiti novčane nagrade, ali i steći vrijedna poznanstva. Pobjednik natjecanja kući će odnosi 25 tisuća američkih dolara, a pobjednici u kategorijama po pet tisuća dolara. Bez obzira na nagrade, svaki sudionik dobiva svoj izložbeni prostor na High Tech Summitu, najvećem tehnološkom sajmu u Danskoj, te priliku da se predstavi potencijalnim investitorima.

Ostale uspješne priče pročitaj na ovdje.


FAQ

 • Mogu li prijaviti projekt koji nije povezan s ovogodišnjim temama natjecanja?
  • Nažalost, ne. Projektno rješenje mora biti povezano sa zadanim temama. Razmisli možeš li prilagoditi/prenamijeniti svoje rješenje tako da bude primjenjivo u svrhu koje su temama definirane. Iznenadi nas svojom kreativnošću! :)
 • Moram li projektirati svoju pločicu?
  • Ne, nije obavezno projektiranje vlastite pločice, možeš koristiti gotove razvojne pločice. Prednost koju možeš postići projektiranjem vlastite pločice je štednja budžeta jer su često gotove pločice i setovi čipova  skuplji nego kada ih sam projektiraš.
 • Mogu li se prijaviti ako nemam tim?
  • Naravno. Iako su timovi sastavljeni od 2 do 4 članova, možeš se prijaviti sam. U tom slučaju, pobrinut ćemo se da  nađemo barem još jednog natjecatelja koji će s tobom činiti tim.
 • Što znači da moram napraviti neku hardversku promjenu?
  • To znači da ne možeš samo programirati, već moraš imati barem još  neki element koji ćeš sam dodati i tako dodati hardversku funkcionalnost samom mikrokontroleru.
 • Moram li lemiti ili mogu samo dodati neku komponentu na konektor?
  • Naravno da možeš sve spajati konektorima, no često je to skuplja varijanta, pogotovo ukoliko imaš puno konektora. S druge strane, ako imaš dijelove koje ćeš često odspajati, isplativije je zalemiti konektor.
 • Hoće li mi tko ukrasti ideju?
  • Ne. Žiri potpisuje da neće koristiti tvoje ideje i rad, kao i svi organizatori natjecanja.
 • Uzima li se više u obzir inovacija ili upotreba uređaja (uporabljivosti proizvoda ili znanstveno dostignuce)?
  • Inovativnost je jako bitna, ali bi bilo bolje kad bi išla u kompletu s proizvodom koji je konkurentan i upotrebljiv u tehničkom svijetu. Detaljnije o kriterijima bodovanja možeš pročitati u našem pravilniku.
 • Mogu li u timu imati nekog s netehničkog fakulteta ako razvijam uređaj za njegovo područje, primjerice s medicine?
  • Dapače. Ideja ovog natjecanja i rada u timovima jest da svaki tim okupi ljude koji će zajedno napraviti najbolje moguće rješenje. Tko će bolje znati o EKG-u ili mjerenju tlaka od nekog studenta medicine? :)
 • Koliko detaljna mora biti moja dokumentacija?
  • Sam moraš odrediti koliko detaljno trebaš opisati problematiku i ideju svog izuma kako bi fakultetski obrazovani žiri shvatio što si radio.
 • Što ako mi se tijekom izrade pokvari neka od komponenata?
  • Naruči novu ukoliko ti je preostalo novaca unutar budžeta. Zato je dobro ne iskoristiti odmah cijeli budžet, već pretpostaviti koji dijelovi bi se mogli pokvariti.
 • Što ako tijekom izrade uređaja shvatim da moram zamijeniti neku komponentu? Plaćam li to sam ili moram sačuvati dio budžeta za to? Ulazi li to uopće u budžet?
  • Slično kao točka iznad. Ostavi dio budžeta neiskorišten kako bi mogao za svaki slučaj promijeniti preslabu/kritičnu komponentu. Ono što je bitno kada mijenjaš neku komponentu jest da se osnovna funkcionalnost i ideja izuma ne mijenja. Npr. možeš promijeniti broj komponenti ili komponentu koja ima nekoliko različitih parametara, ali namjena komponente mora biti ista. Također, obavezno navesti budžet zamijenjenih komponenti čim dođe do toga.
 • Ocjenjuje li se dizajn uređaja?
  • Može se ocjenjivati urednost i čitljivost dokumentacije i shema eventualno. Svakako pogledaj pravilnik natjecanja. U njemu je detaljno razrađen kriterij ocjenjivanja.
 • Nemam nikakvu ideju što bih mogao raditi? Imate kakav savjet? :)
  • Potraži ideju u svakodnevnom životu. U čemu bi mogla elektronika biti korisna? Iskoristi znanje studenata fakulteta koji su povezani s temama ovogodišnjeg natjecanja, a nemaju veze s elektrotehnikom poput primjerice studenata medicine, edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, učiteljskog fakulteta, psihologije i drugih. Za svako područje postoji način da ga se elektronikom unaprijedi.
 • Imam doma neku komponentu i znam koliko košta. Mogu li ju iskoristiti?
  • Ne, osim ako ju je nemoguće naručiti. No tada moraš priložiti njen račun.
 • Koristim crackani software. Mogu li biti tužen? :)
  • Ilegalni software ne podržavamo. Koristiš ga na vlastitu odgovornost. No pokušaj naći akademsku verziju, često je dostupna.
 • Ukoliko nemam lemilicu, mogu li nju staviti u budžet i poslije zadržati?
  • Naravno! Koristi i navedi u troškovniku što god ti je potrebno. No pazi da ne prekoračiš budžet. :)
 • Koliko moram brinuti o sigurnosti uređaja i okolini u kojoj se koristi?
  • Moraš. Nesigurni uređaji će se kažnjavati.
 • Može li primjena biti usko specijalizirana?
  • Dapače! :D To se traži! Naše teme definiraju područje, ali nema prepreke ako tvoj projekt bude usko specijaliziran!
 • Što znači da ne smijem uzeti gotov uređaj? Smijem li uzeti mikrokontroler, zalemiti mu jednu ledicu i isprogramirati ga? Koje komponente moram obvezno dodati?
  • Koji je minimum za dodati funkcionalnost?
 • Trebam li sudjelovati na svim predavanjima?
  • Nisi obavezan sudjelovati ni na jednom predavanju, no vrlo su korisna i možeš predavača pitati stvarno bilo što pa iskoristi tu priliku.
 • Zašto moram predati životopis?
  • Naši partneri dobivaju uvid u bazu životopisa i među natjecateljima traže potencijalne zaposlenike. Ako jednog dana dobiješ iznenadni poziv iz Končara ili Rimca, možda je Engineering krivac za to.
 • Što ako ne znam dobro napisati životopis ili nemam puno toga za navesti u njemu?
  • Nema veze. Svejedno ga predaj. Životopis će ti trebati kroz cijelu karijeru, a ovo je izvrsna prilika da napraviš svoj prvi životopis. Ako trebaš pomoć pri izradi uvijek se možeš javiti našem STARTER timu koji će ti rado pregledat životopis ili te pozvati na jednu od njihovih radionica za izradu životopisa.
 • Nakon postavljenog pitanja i dalje mi neke stvari vezane uz pravila i natjecanje nisu jasne. Što da radim?
  • Piši nam opet. Bez ustručavanja. Sve dok ne saznaš sve što ti treba ili ti nije jasno. Tvoja pitanja pomažu nam da unaprijedimo kvalitetu natjecanja i učinimo ga još boljim. :)

Protekla natjecanja

Elektroboj je 2019. predstavio dvije teme natjecanja – Ekologija i Turizam. Na velikoj završnici u HUB385, centru znanja, kreativnosti i inovacija svoja rješenja predstavilo je šest timova: NemaMukteRučka, Electro Boyz, Kod Nas u Njemačkoj, The Botanists, IoT On Vacation, te DVD FER.

Prema stručnim ocjenama i komentarima žirija, pobjedu je odnio tim DVD FER s rješenjem Falarm. Članovi tima Marin Parmać i Matija Nestić osmislili su i izradili svojevrsni alarm koji bi prevenirao namjerne i nenamjerne požare u šumama na Hrvatskim obalama. Sretni pobjednici odnijeli su nagradu vrijednu deset tisuća kuna.

Drugo mjesto odnio je tim The Botanists s rješenjem Cocktail Masterradi se o stroju koji bi olakšao posao konobarima i skratio vrijeme čekanja kupcima. Dizajniran je kako bi u roku od nekoliko sekundi izradio savršeni koktel, a piće se može naručiti i platiti na aplikaciji. Članovi tima The Botanists osvojili su nagradu vrijednu sedam tisuća kuna.

Na trećem mjestu i s nagradom u iznosu od pet tisuće kuna, završio je tim Kod Nas u Njemačkoj s rješenjem Hungry Fish. Rješenje se temeljilo na plovilu koje će umjesto ribolovaca ostavljati hranu na određenim mjestima u vodi kako bi ribolovci privukli ulov. Plovilom Hungry Fish se također može upravljati na aplikaciji za Android i IOS sustave.

Novu dodatnu nagradu ove godine, najbolja prezentacija, vrijednu tisuću kuna osvojio je tim Electro Boyz koji su predstavili automatiziranu ležaljku za plažu.

Elektroboj je u 2019.godini nastavio svoj uspon i napredak od prošlih godina. Konkurencija je bila jaka i žestoka, a veliki trud i rad finalista bio je vidljiv na finalnim rješenjima koja su nastavili put od prošle godine i sva su bila potpuno funkcionalna! Sve fotke sa završnice možeš pogledati ovdje.